Dit schilderij is geschonken na ons afscheid en vertrek als predikantsechtpaar en is nu eigendom van de Protestantse Kerk Kampen, wijkgemeente Broederkerk.